Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

3 '2019
Miasta dla ludzi


Oferta dla Architekta

Oferta dla ArchitektaBUDMA 2014: „Uzdrawianie architektury”

17.03.2014 / poniedziałek

WYNIKI VIII EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. MACIEJA NOWICKIEGO 

 

 

 

 

 

założenia ideowe


„Dobre miasta to takie, w których mieszkańcom żyje się dobrze. To zrównoważony rozwój, przyjazny transport publiczny, wysoka jakość przestrzeni publicznych” – mówi Vincent Guallart, architekt miasta Barcelona w wywiadzie przeprowadzonym przed kilkoma miesiącami dla miesięcznika A&B. Powyższe hasła są jak mantra dla współczesnych badaczy rozwoju ośrodków miejskich, dziennikarzy, architektów, urbanistów.

 

Natykamy się na nie co chwila w raportach, opracowaniach, artykułach w prasie codziennej, magazynach branżowych, publikacjach naukowych. Trochę więc jesteśmy już obojętni na ich znaczenie sensu stricto. Czytamy i używamy ich automatycznie. Ale prawda jest też taka, że bez ich uważnego i głębokiego zrozumienia nie uda się stworzyć zdrowego miasta. Miasta, gdzie architektura powstaje z myślą o ludziach. Gdzie jakość życia jest wartością wyznaczającą poziom kulturowo-ekonomiczny. Gdzie zdrowa przestrzeń jest celem dla urzędników i współpracujących z nimi inwestorów, ekonomistów, projektantów. Gdzie chce się żyć, pracować, spędzać wolny czas.
Poszukujemy więc przestrzeni, w której będzie nam się chciało mieszkać.

Urbaniści i architekci przyzwyczaili nas jednak do miast, które najlepiej ogląda się z okien samolotu. Budynki wręcz obsesyjnie poszukują czystej formy jako wartości samej w sobie zaspakajając jedynie twórcze ambicje projektanta. A architektura w przeciwieństwie do rzeźby, uaktywnia swój formalny potencjał, kiedy wchodzi w interakcje z życiem. UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY jest więc kształtowaniem przestrzeni i budynków, by potem one kształtowały nas!

Dziś, architektura w Polsce w przeważającej większości tworzona jest pod dyktat rynku. Nie stara się być zorientowana na potrzeby życiowe człowieka, na tworzenie miast oglądanych i doświadczanych z poziomu oczu pieszego. UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY to odejście od zakorzenionej w modernizmie urbanistyki, która zapomina o żyjących w jej przestrzeniach i budynkach ludziach.

UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY i NASZYCH MIAST ma być działaniem zorientowanym na komfort ludzi, nie samochodów. Znalezienie autom właściwego miejsca i odebranie im prymatu pierwszeństwa na ulicach na rzecz sprawnego transportu publicznego powinno być celem nadrzędnym dla urbanistów, urzędników, świadomych inwestorów, naukowców, dziennikarzy. Dobre zarządzanie współczesnym miastem polega na koordynowaniu współpracy między różnymi formami aktywności, które wpływają na jego rozwój.

Zdrowe miasta to miasta ekologiczne, atrakcyjne, o ludzkiej skali, pozbawione nadmiernego hałasu, oferujące przyjazny emocjonalnie klimat. To miasta, w których pokonuje się bariery społeczno-ekonomiczne ograniczające ich zrównoważony rozwój. To wreszcie miasta, które użytkownicy zwyczajnie lubią.

UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY to hasło, którym chcielibyśmy pobudzić debatę nad kondycją naszej wspólnie użytkowanej przestrzeni. Debata będzie miała miejsce podczas Forum Architektury na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma 2014. Chcemy rozmawiać o jakości architektury w gronie wybitnych specjalistów nie ograniczając się przy tym jedynie do jej formalnego wyrazu.

Zależy nam na tym, żeby budynki biurowe, galerie handlowe, banki, mieszkania jako przestrzenie często niedoświetlone, pozbawione zdrowych, czyli zgodnych z biologiczno-psychicznymi potrzebami człowieka warunków, były jedynie złym snem modernisty. Żebyśmy w najbliższej przyszłości mieli szanse na przebywanie w zdrowym środowisku życia i pracy, żebyśmy mieli szanse na UZDROWIENIE ARCHITEKTURY.

 

Zapraszamy do udziału.

 

Sponsor Główny:


Sponsorzy:

 

Patronat medialny nad konkursem objął portal exspace.pl

 

Wydawca miesięcznika "Architektura & Biznes" wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi kolejny już raz organizuje podczas targów BUDMA w Poznaniu dwa wydarzenia architektoniczne pod hasłem "UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY".


Oba wydarzenia (forum i prezentacja wyników konkursu) odbędą się 13 marca 2014r. w ramach projektu specjalnego targów pt. "Strada di Architettura":

1. FORUM ARCHITEKTURY
pod hasłem „UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY” Zwieńczeniem Strada di architettura, ścieżki tematycznej dla architektów i projektantów, będzie debata/ panel dyskusyjny w trzecim dniu Targów, pod hasłem „Uzdrawianie architektury”. Podczas tego spotkania chcielibyśmy pobudzić dyskusję nad kondycją przestrzeni publicznej zespołów zurbanizowanych, takich jak osiedla mieszkaniowe, małe i duże miasta. Dyskusję chcemy wzbogacić udziałem panelistów z różnych dziedzin związanych z architekturą i urbanistyką!

2. VIII EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. MACIEJA NOWICKIEGO
jako kontynuacja głównej myśli przewodniej konkursu z lat poprzednich – architektura innowacyjna. „Uzdrawianie architektury — open space w obiektach publicznych, usługowych i prywatnych”.

 

 

Tegoroczna edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego dotyczyć będzie obiektów typu open space. Tego rodzaju przestrzenie, prócz wielu niekwestionowanych zalet, często nie zapewniają zdrowych warunków do pracy, co wpływa negatywnie na psychiczną i fizyczną sferę życia użytkowników. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie i zaprezentowanie w formie projektów odpowiedzi na pytanie: jak pogodzić wymogi współczesnej organizacji pracy i ekonomii z wymaganiami humanitarnych oraz przyjaznych człowiekowi warunków do pracy. Przystępujący do konkursu powinni rozpatrywać temat również w kontekście zjawisk będących konsekwencją licznych chorób cywilizacyjnych wynikających z użytkowania budynków typu open space, jak alergie, depresje, wady postawy itp.

Prezentacja prac konkursowych będzie integralną częścią zarówno Forum Architektury, jak i przestrzeni wystawienniczej A&B, jako jedna z trzech części składowych aktywności podczas targów BUDMA 2014 – aktywności spiętej wspólnym hasłem „Uzdrawianie architektury.

 

regulamin, warunki, kontakt z biurem organizatora

 

    regulamin            warunki   

 

osoba kontaktowa

Marta Bąk
tel: 12 632-34-02
email:
m.bak@architekturaibiznes.com.pl

 


 

 

Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników i wszystkie osoby zainteresowane na nasze stoisko A&B, które przyjmie formę Czytelni A&B — otwartej przestrzeni zorganizowanej podczas Forum Architektury na terenie głównego pawilonu, podporządkowanej tematowi przewodniemu „Uzdrawiania architektury”. Została ona pomyślana jako ekspozycja filmów i publikacji popularyzujących wiedzę o architekturze służącej człowiekowi, chroniącej jego zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście środowiska naturalnego i zbudowanego!« powrót